główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rejestr uchwał RP szkoły

Rejestr uchwał RP rok szkolny 2018/2019

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 23:27

2. Nauczyciele i inni pracownicy

KADRA SZKOŁY

Nauczyciele: mgr Ewa Ostojak mgr Aleksandra Chmielecka mgr Krystyna Chudy mgr Paulina Czołnik mgr Dorota Cierpka mgr Grażyna Gąbka mgr Robert Hudziński mgr Angelika Kałka mgr Justyna Merta mgr Mirosław Ostojak mgr Aleksandra Piasecka mgr Iwona Sikora mgr Sylwia Spoton mgr Bernadeta Szaroleta mgr Aneta Wieja mgr Joanna Wojtkowska mgr Justyna Zielezińska mgr Konrad Zieleziński mgr Renata Ziętek mgr Anna Zubik Administracja: Joanna Netter Pracownicy obsługi: Urszula Chmielecka Krzysztof Doktór M...

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-11-17 21:10

3. Rejestr zarządzeń dyrektora

Rejestr zarządzeń

Utworzony: 2019-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-11-17 20:43

4. Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRANOWCU

Statut w załączniku

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 15:58

5. Statut

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU

Statut w załączniku

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 15:57

6. Statut

STATUT PRZEDSZKOLA W GRANOWCU

Statut w załączniku

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 15:54

7. Obowiązujące regulaminy

Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 15:44

8. Programy

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2019/2020

Utworzony: 2019-08-29 | Zmodyfikowany: 2019-08-29 12:22

9. Obowiązujące regulaminy

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Utworzony: 2018-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 14:53

10. Obowiązujące regulaminy

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 14:28

11. Obowiązujące regulaminy

Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 10:26

12. Obowiązujące regulaminy

Regulamin wycieczek i wyjść

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 10:24

13. Obowiązujące regulaminy

Regulamin świetlicy szkolnej

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 10:22

14. Obowiązujące regulaminy

Regulamin Szkolnego Wolontariatu

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 10:12

15. Obowiązujące regulaminy

Regulamin Rady Rodziców

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 10:03

16. Obowiązujące regulaminy

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego i Publicznego Przedszkola.

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 10:01

17. Obowiązujące regulaminy

Regulamin oceny pracy nauczycieli.

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 09:58

18. Obowiązujące regulaminy

Regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych.

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 09:55

19. Obowiązujące regulaminy

Procedury wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rower...

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 09:34

20. Obowiązujące regulaminy

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania.

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 09:32