główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3271
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1229
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 1229
   Dane podstawowe 152
   Struktura własności 97
   Status prawny 75
   Cele i zadania placówki 103
Administracja
   Organy i osoby sprawujące funkcje 106
   Nauczyciele i inni pracownicy 173
Akty Prawne, Dokumenty
   Rejestr zarządzeń dyrektora 69
   Rejestr uchwał RP szkoły 37
   Statut 182
   Programy 132
   Obowiązujące regulaminy 476
   Status prawny 57
Zamówienia Publiczne, Ogłoszenia
   Ogłoszenia 72
   Przetargi 51
     Przetargi 2018 64
Inne
   Dostęp do informacji nieumieszczonych w BIP 51
   Redakcja Biuletynu 145