główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3855
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1455
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 1455
   Dane podstawowe 181
   Struktura własności 112
   Status prawny 88
   Cele i zadania placówki 115
Administracja
   Organy i osoby sprawujące funkcje 118
   Nauczyciele i inni pracownicy 206
Akty Prawne, Dokumenty
   Rejestr zarządzeń dyrektora 88
   Rejestr uchwał RP szkoły 61
   Statut 211
   Programy 156
   Obowiązujące regulaminy 551
   Status prawny 71
Zamówienia Publiczne, Ogłoszenia
   Ogłoszenia 85
   Przetargi 62
     Przetargi 2018 71
Inne
   Dostęp do informacji nieumieszczonych w BIP 64
   Redakcja Biuletynu 160