główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr zarządzeń

Załączniki:
Zarządzenie Nr 8 2019-2020 w sprawie rozliczania faktur za energię elektryczną, gaz oraz wodę 128.75 KB
Zarządzenie Nr 7 2019-2020 w sprawie powołania komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2019-2020 295.61 KB
Zarządzenie Nr 6 2019-2020 w sprawie powołania komisji socjalnej ZFŚS w Zespole Szkół w Granowcu 113.28 KB
Zarządzenie Nr 5 2019-2020 w sprawie uaktualnienia procedury organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wprowadzenie regulaminu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 172.68 KB
Zarządzenie Nr 4 2019-2020 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w przypadku wystąpienia objawów padaczki, wprowadzenie regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 135.32 KB
Zarządzenie Nr 3 2019-2020 w sprawie przedstawienia radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu na rok szkolny 2019-2020 197.30 KB
Zarządzenie Nr 2 2019-2020 w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu w razie jego nieobecności 110.57 KB
Zarządzenie Nr 1 2019-2020 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019-2020 191.39 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego Przedszkola oraz do klasy i Szkoły Podstawowej w Granowcu na rok szkolny 2019/2020. 326.79 KB
Zarządzenie Nr 10/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej i posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Granowcu oraz podsumowującego I półrocze roku szkolnego 2018/2019 212.89 KB
ZARZĄDZENIE NR 09/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie samooceny kontroli zarządczej 268.29 KB
ZARZĄDZENIE NR 08/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia do stosowania Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Zespole Szkół w Granowcu. 208.96 KB
ZARZĄDZENIE NR 07/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury 232.00 KB
ZARZĄDZENIE NR 06/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia szkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 145.34 KB
ZARZĄDZENIE NR 05/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU z dnia 10 września 2018 roku w sprawie: przedstawienia radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu na rok szkolny 2018/2019 264.63 KB
ZARZĄDZENIE NR 04/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: powołania komisji socjalnej ZFŚS w Zespole Szkół w Granowcu 207.62 KB
ZARZĄDZENIE NR 03/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: uaktualnienia Regulaminu wycieczek i wyjść, Regulaminu Pracy Szkoły oraz wprowadzenie Regulaminu monitoringu wizyjnego obowiązującego w Zespole Szkół w Granowcu. 212.33 KB
ZARZĄDZENIE NR 02/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: powołania społecznego zastępcy dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu na rok szkolny 2018/2019 205.25 KB
ZARZĄDZENIE NR 01/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRANOWCU z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 260.48 KB